Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Hukuku

Endüstriyel, ticari, altyapı ve turizm amaçlı taşınmazlar da dahil olmak üzere büyük ölçekli gayrimenkul geliştirme projeleri, bu işlemlerde inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda ciddi bir gayrimenkul deneyimine sahibiz. İnşaat, yönetim ve bakım dahil olmak üzere kompleks yapılar, santral, kitlesel yerleşim alanları, geçici yapılar ve alışveriş merkezi projelerinde, mülk sahipleri ve yüklenicilere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Deneyimimiz, ihale süreci, sözleşme yapılması ve uygulanması, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ve bunların çözümlenmesine kadar her aşamayı kapsamakta olup, imar süreci danışmalığını da içermektedir.