Hizmetlerimiz

İflas Hukuku

İflas tehdidi altında olan şirketlere profesyonel anlamda danışmanlık sağlayarak, iflas, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında aktif rol alıp şirketler için en uygun çözümleri üretiyoruz.

Alacaklılar/borçlulara, karmaşık yeniden yapılanma, mali olarak tükenmiş varlıklar veya iflas etmiş veya etmekte olan şirketler için yeniden yapılanmaya ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyoruz.